njoftime

Banka e Shqipërisë për nevoja të plotësimit të vendeve vakante të punës, shpall për konkurrim 1 (një) vend të lirë në pozicionin e punës “Specialist” në Zyrën e Zhvillimit të Sistemeve të Informacionit, në Sektorin e Përpunimit dhe Publikimit pranë...
04-10-2019, 21:28
01-01-2015, 16:59
Më Shumë...