Transmetuar më 03-10-2017, 15:21

Duke nisur nga sot, 12 e mesditës ora amerikane dhe ora 18.00 në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Serbi dhe trojet e tjera shqiptare përtej kufirit në Ballkan, çelet zyrtarisht Lotaria Amerikane DV 2019

Regjistrimi elektronik për lotarinë DV-2019 vazhdon për më shumë se një muaj dhe do të mbyllet të martën, më 7 nëntor 2017, në orën 12:00 Ora Standarde Lindore (EST)(GMT-5). 

UDHËZIME RRETH PROGRAMIT TË VIZAVE EMIGRUESE TË SHUMËLLOJSHMËRISË (LOTARISË AMERIKANE) (DV-2019) 

Shkresa zyrtare e plotë e lëshuar nga Ambasada e SHBA mbi Lotarinë Amerikane DV 2019 gjendet këtu

Një Vështrim i Përgjithshëm i Programit

Programi i Vizave Emigruese të Shumёllojshmërisë, i autorizuar nga Kongresi, administrohet nga Departamenti i Shtetit në bazë vjetore. Seksioni 203(c) i Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë (INA) mundёson viza për një grup “emigrantësh të shumёllojshmërisë”, prej vendeve me shkallë historikish të ulët emigrimi në Shtetet e Bashkuara. Pёr vitin fiskal 2019, do të jenë në dispozicion 50,000 viza emigrantësh të shumëllojshmërisë (DV). Regjistrimi për në programin e Lotarisë është falas.

Aplikantët që janë përzgjedhur nga programi i lotarisë (“të përzgjedhurit”) duhet të plotësojnë kërkesa të thjeshta, por të rrepta, të pranueshmёrisё në mënyrë që të kualifikohen për një vizë shumëllojshmërie. Një kompjuter përzgjedh rastësisht aplikantët për vizën e lotarisë. Vizat e lotarisë shpërndahen ndërmjet gjashtë rajoneve gjeografike dhe asnjë vend i veçantё nuk mund të përfitojë më shumë se 7% të Lotarive (DV-ve) të disponueshme për çdo vit.

Për Lotarinë DV-2019, vendasit e shteteve të mëposhtme nuk janë të ligjshëm për të aplikuar, pasi këto shtete kanë dërguar në total më shumë se 50,000 emigrantë në SHBA në pesë vitet e shkuara:

Bangladesh, Brazil, Kanada, Kinë (të lindurit në kontinent), Kolumbi, Republika Domenikane, San Salvador, Haiti, India, Xhamaika, Meksikë, Nigeri, Pakistan, Peru, Filipine, Koreja e Jugut, Mbretëria e Bashkuar (me përjashtim të Irlandës së Veriut) territoret e varura prej saj dhe Vietnam.

Personat e lindur në Hong Kong SAR, Makau SAR dhe Taivan janë të ligjshëm.

Ndryshime për pranueshmërinë këtë vit: Ekuadori është i pranueshëm për DV-2019.

Pranueshmëria për të Aplikuar:

Kërkesa #1: Individët të lindur në një vend, vendasit e të cilit kualifikohen për të aplikuar për programin e lotarisë, mund të jenë të pranueshëm për të aplikuar.

Nëse nuk keni lindur në një vend tё pranueshёm pёr tё aplikuar pёr lotarinё, ka dy mënyra me anë të të cilave ju mund të kualifikoheni.

A ka lindur bashkëshorti/ja juaj ka në një vend tё pranueshёm pёr tё aplikuar pёr lotarinё? Nëse po, ju mund të deklaroni vendin e lindjes së bashkëshortit/es nё regjistrimin pёr lotarinё— me kushtin që emri juaj dhe i bashkëshortit/es tё jetё i renditur në aplikimin e përzgjedhur, t'ju lëshohet viza, dhe të hyni në SHBA në të njëjtën kohë. 

A keni lindur në një shtet, vendasit e tё cilit nuk janё tё pranueshёm pёr tё aplikuar pёr lotarinё, por asnjëri nga prindërit tuaj s'ka lindur, apo s'ka qenё rezident i ligjshёm atje në kohën kur ju keni lindur? Nëse po, ju mund të deklaroni si vendlindje një nga vendlindjet e prindërve tuaj, nëse ky vend është vend i kualifikueshëm për programin e DV-2019. Për më shumë detaje mbi kuptimin e paragrafit të mësipërm, lexoni Pyetje të Shtruara Shpesh.

Kërkesa #2: Çdo aplikant duhet të plotësojë ose kërkesën e arsimit ose kërkesën e eksperiencës së punës të programit të lotarisë, duke poseduar si vijon:

OSE

Një arsim të shkollës së mesme apo ekuivalentin e tij, përkufizuar si përfundim me sukses i 12 viteve edukim të plotë zyrtar 9-vjeçar dhe i mesëm;

OSE

dy vjet pёrvojë pune brenda pesё viteve të kaluara në një punësim që kërkon të paktën 2 vjet trajnim ose eksperiencë për ta ushtruar. Për të përcaktuar nëse pёrvoja e punës kualifikohet për lotarinë, do të përdoret Baza e të Dhënave të Departamentit Amerikan të Punës O*Net OnLine.

MOS aplikoni për Programin e Lotarisë në qoftë se ju nuk mund të plotësoni të dyja kërkesat e mësipërme.

Periudha e regjistrimit

Regjistrimet për Programin e Lotarisë DV-2019 duhet të kryhet në mënyrë elektronike në: www.dvlottery.state.gov, midis mesditës, Orës Ditore Lindore (EDT) (GMT-4), e martë, 3 tetor 2017, dhe mesditës, Orës Standarte Lindore (EST) (GMT-5), e martë, 7 nëntor 2017. Mos prisni deri në javën e fundit të periudhës së regjistrimit, pasi kërkesat e shumta mund të shkaktojnë mbingarkesё të faqes së internetit. Aplikimet me letër ose aplikimet e vonuara nuk do të pranohen. Ligji lejon vetëm një regjistrim për cdo person gjatë periudhës së regjistrimit. Departamenti i Shtetit përdor teknologji të sofistikuar për t’u vënë në dijeni të regjistrimeve të shumëfishta. Individët që kanë aplikuar më shumë se një herë gjatë një periudhe regjistrimi do të skualifikohen.

Plotësimi i regjistrimit elektronik për Programin e Lotarisë DV-2019.

Plotësoni Formularin Elektronik të Regjistrimit për Vizën e Shumëllojshmërisë (E-DV Entry Form ose DS-5501) online në faqen zyrtare www.dvlottery.state.gov. Regjistrimet e papërfunduara nuk do të pranohen. Regjistrimi për Programin e Lotarisë është falas.

Jeni tё inkurajuar të plotësoni vetë formularin e regjistrimit, pa ndihmën e një “këshilluesi për viza”,

“agjenti të vizave” ose personave të tjerë që ju ofrojnë ndihmë. Nëse është dikush tjetër që ju ndihmon, duhet të jeni të pranishëm në momentin e përgatitjes së regjistrimit, në mënyrë që t’u përgjigjeni të gjitha pyetjeve në mënyrë sa më tё saktё, të merrni faqen e konfirmimit dhe numrin e konfirmimit. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të pajiseni me faqen e konfirmimit dhe numrin e konfirmimit. Pa këtë informacion, nuk do të jeni në gjendje të hyni në sistemin online, i cili do t’ju informojë mbi statusin e regjistrimit tuaj. Duhet të jeni të kujdesshëm në rastin kur dikush ofrohet të ruajë faqen tuaj të konfirmimit dhe numrin tuaj të konfirmimit. Ju gjithashtu duhet të keni akses tek posta elektronike që keni vendosur tek regjistrimi juaj në E-DV. Lexoni Pyetje të Shtruara Shpesh për më shumë informacion rreth mashtrimeve të Vizave të Shumëllojshmërisë. Ju mund të shikoni videon tonë për t’u njohur me programin e vizave të shumëllojshmërisë, dhe udhëzime hap pas hapi që ju ndihmon të dorëzoni aplikimin tuaj. 

Pasi të keni dorёzuar elektronikisht regjistrimin e plotë, juve do ju shaqet një faqe konfirmimi, e cila përmban emrin tuaj dhe numrin tuaj unik të konfirmimit. Printojeni këtë faqe dhe ruajeni. Duke filluar nga 1 maji 2018, ju do të mund të kontrolloni statusin e regjistrimit tuaj në faqen zyrtare www.dvlottery.state.gov, duke klikuar mbi Kontrollin e Statusit të tё Regjistuarit dhe duke futur numrin unik të konfirmimit dhe informacionin personal. Kontrolli i Statusit të tё Regjistuarit do të jetë e vetmja mënyrë informimi mbi përzgjedhjen tuaj për Lotarinë DV-2019, duke ju dhënë udhëzime se si të vazhdoni mё tej me aplikimin tuaj dhe duke ju njoftuar mbi takimin për vizë emigrimi. Lexoni Pyetje të Shtruara Shpesh për më tepër informacion mbi procesin e përzgjedhjes.

Ju duhet të paraqisni informacionin e mëposhtëm për të plotёsuar regjistrimin tuaj E-DV:

Emrin – mbiemrin, emrin, emrin e mesit – ekzaktësisht siç shkruhet në pasaportë. Mos vendosni emrin e babait si emёr mesi, por vendosni N/A.

Datën e lindjes – ditë, muaj, vit.

Gjininë – mashkull ose femër.

Qytetin e lindjes.

Shtetin e lindjes – Përdorni emrin me të cilin njihet aktualisht shteti ku keni lindur.

Vendi i kualifikueshëm për Programin e Lotarisë – Vendi i kualifikueshëm për Programin e Lotarisë normalisht do të jetë i njëjtë me atë të lindjes. Vendi i kualifikueshëm për Programin e Lotarisë nuk lidhet me vendin ku jetoni. Nëse keni lindur në një vend jo të kualifikueshëm për Programin e Lotarisë, lutemi rishikoni Pyetje të Shtruara Shpesh për të parë nëse ka mënyrë tjetër që mund t’ju bëjë të kualifikueshëm.

Fotografitë e tё regjistruarve – Fotografi personale tuajёn të nxjerrë kohët e fundit, të bashkëshortit/es dhe të të gjithë fëmijëve të përfshirë në regjistrim. Shikoni Dorëzimi i Fotografisë Dixhitale për specifikime teknike dhe të kompozimit. Nuk është e nevojshme të përfshini një foto të bashkëshortes/it dhe fëmijëve tashmë qytetarë amerikanë ose Rezidentë të Përhershëm të Ligjshëm (me green card), por në rast se i përfshini nuk do të ketë pasoja në aplikimin tuaj për vizë shumëllojshmërie.

Fotografitë në grup nuk do të pranohen; duhet të paraqisni nga një fotografi për çdo individ. Regjistrimi juaj mund të skualifikohet ose viza juaj të refuzohet nëse fotografitë tuaja nuk janë të kohëve të fundit, janë të manipuluara në një formë apo në tjetrën, ose nuk respektojnë specifikimet e mëposhtme. Nëse përfshini fotografi që e kishit përdorur në regjistrimin e vitit të kaluar (DV-2018), ju do të skualifikoni automatikisht, ndaj përdorni fotografi të nxjerrë kohët e fundit. Shikoni Dorëzimi i Fotografisë Dixhitale për më shumë informacion. 

Adresa postare – Në emër të

Adresa Rreshti1

Adresa Rreshti 2

Qyteti

Rrethi

Kodi Postar

Shteti

Shteti ku jetoni aktualisht.

Numri i telefonit (jo i detyruar).

Adresë E-maili - Një adresë poste elektronike në të cilën ju keni akses tё drejtpёrdrejtё. Nëse aplikimi juaj përzgjidhet dhe ju i përgjigjeni njoftimit të përzgjedhjes tuaj nëpërmjet Kontrollit të Statusit të tё Regjistruarit, ju do të merrni e-maile të tjera komunikuese nga Departamenti i Shtetit duke ju njoftuar që informacion me detaje i intervistës për vizën emigruese ёshtё vendosur në Kontrollin e Statusit të të Regjistruarve. Departamenti i Shtetit kurrë nuk do t’ ju dërgojё një e-mail duke ju thënë se ju jeni përzgjedhur për programin e DV-sё. Shikoni Pyetjet të Shtruara Shpesh për më shumë informacion në lidhje me procesin e përzgjedhjes.

Niveli më i lartë i arsimimit që ju keni arritur, deri më sot: (1) vetëm Shkollë fillore, (2) disa vite shkollë të mesme, pa diplomë (3) Diploma e shkollës së mesme, (4) Shkollë profesionale, (5) Disa kurse universiteti, (6) Diplomë universitare, (7) Disa nivele të kurseve pasuniversitare, (8) Master, (9) Disa Kurse të doktoraturës, dhe (10) doktoraturë. 

Statusi aktual martesor – (1) I/e pamartuar, (2) i/e martuar dhe bashkëshorti/ja ime nuk është qytetare amerikane, apo me green card, (3) i martuar dhe bashkëshorti/ja ime është qytetare amerikane, ose me green card, (4) i divorcuar, (5) i ve, ose (6) i ndarë ligjërisht. Vendosni emrin, datën e lindjes, gjininë, qytetin e lindjes, shtetin e lindjes së bashkëshortit/es tuaj, dhe një fotografi të bashkëshortit tuaj që plotëson specifikimet teknike të njëjta si fotoja juaj.

Mosvendosja e bashkëshortit/es tuaj nё regjistrimin pёr lotarinё do të rezultojë në skualifikimin e aplikantit kryesor dhe të refuzimit të të gjitha vizave të rastit në kohën e intervistës për vizë. Ju duhet të përfshini në regjistrimin tuaj bashkëshortin/en tuaj edhe në qoftë se keni ndërmend të divorcoheni përpara se të aplikoni për një vizë. Një bashkëshort i cili tashmë është një qytetar amerikan apo një banor i ligjshëm i përhershëm nuk do tё kërkojё dhe as nuk do t’i lëshohet një vizë DV. Ndaj, nëse ju zgjidhni opsionin “i martuar dhe bashkëshorti/ja ime është qytetare amerikane, ose me green card” tek aplikimi juaj, sistemi nuk do ju kërkojë të vendosni informacionin për bashkëshorten.

Numri i fëmijëve - Renditni Emrin, datën e lindjes, gjininë, qytetin e lindjes, dhe shtetin e lindjes për të gjithë fëmijët e pamartuar nën moshën 21 vjeç në momentin e regjistrimit elektronik, pavarësisht nëse jetojnë apo jo me ju, apo s’kanë ndërmend t’ju shoqërojnë ose ndjekin për t'u bashkuar me ju të emigroni në Shtetet e Bashkuara. Ngarkoni fotografi individuale të secilit prej fëmijëve tuaj duke përdorur specifikimet teknike të njëjta si fotografia juaj.

Sigurohuni që të përfshini: 

të gjithë fëmijët biologjikë;

të gjithë fëmijët ligjërisht të birёsuar nga ju; dhe,

të gjithë fëmijët/thjeshtërit nga martesat e mëparshme që janë të pamartuar dhe nën moshën 21 vjeç në datën e aplikimit tuaj elektronik, madje edhe në qoftë se ju nuk jeni më të martuar ligjërisht me prindin e fëmijës, dhe madje edhe në qoftë se fëmija aktualisht nuk banon me ju dhe/ose nuk do të emigrojë me ju.

Fëmijët e martuar dhe fëmijët mbi moshën 21 vjeç nuk janë të pranueshëm për DV. Megjithatë, në rrethana të caktuara Akti i Mbrojtjes të Stausit të Fëmijëve i mbron fëmijët nga "përjashtimi pёr shkak tё moshës". Nëse aplikimi juaj i DV është bërë para se fëmija juaj i pamartuar tё kishte mbushur 21 vjeç, dhe fëmija mbush 21 para lëshimit të vizёs, ai/ajo mund të trajtohet sikur ai/ajo të ishte nën 21 për qëllimin e shqyrtimit të vizës.

Një fëmijë i cili tashmë është një qytetar amerikan apo një banor i ligjshëm i përhershëm nuk ka nevojë për një vizë diversiteti, dhe ju nuk do të penalizoheni për mospërfshirjen e anëtarëve të tillë të familjes në aplikimin tuaj.

Mospёrfshirja nё regjistrimin pёr lotarinё i të gjithë fëmijëve të cilët kanë të drejtë do të rezultojë në skualifikimin e aplikantit kryesor dhe të refuzimit të të gjitha vizave të rastit në kohën e intervistës për vizë. Shih Pyetje të Bëra Shpesh për më shumë informacion në lidhje me anëtarët e familjes.

Përzgjedhja e Aplikantëve

Bazuar në shpërndarjen e vizave tё disponueshme për çdo rajon dhe shtet, individët do të përzgjidhen rastësisht nga kompjuteri ndёrmjet aplikimeve të kualifikuara. Të gjithë aplikantët e DV-2019 duhet të shkojnë tek Kontrolli i Statusit të tё Regjistruarve duke përdorur numrin unik të konfirmimit të ruajtur nga regjistrimi për DV-2019 i aplikimit të tyre në internet për të gjetur nëse aplikimi i tyre është përzgjedhur në programin e DV. Kontrolli i Statusit të tё Regjistruarve do të jetë në dispozicion në faqen e internetit të E-DV www.dvlottery.state.gov duke filluar nga 1 maji 2018 deri tё paktёn më 30 shtator 2019.

Nëse aplikimi juaj është përzgjedhur, ju do të drejtoheni tek një faqe konfirmimi që do ju japë udhëzime të mëtejshme, përfshirë informacione për pagesat lidhur me procedurat e emigracionit për në Shtetet e Bashkuara. Kontrolli i Statusit të tё Regjistruarve do të jetë mjeti i VETËM me të cilin të përzgjedhurit do të njoftohen për përzgjedhjen e tyre për DV-2019. Departamenti i Shtetit nuk do të dërgojë letra njoftimi ose të njoftojë të përzgjedhurit me email. Ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe konsullatat nuk do të sigurojnë lista për të përzgjedhurit. Individët të cilët nuk janë të përzgjedhur gjithashtu do të njoftohen VETËM përmes Kontrollit të Statusit të Regjistrimit. Ju jeni të inkurajuar fuqimisht të hyni vetë tek Kontrolli i Statusit të tё Regjistruarve dhe të mos mbështeteni tek dikush tjetër për të kontrolluar dhe për t'ju informuar.

Nëse jeni përzgjedhur, në mënyrë që të merrni njё vizë DV pёr të emigruar në Shtetet e Bashkuara, ju prapёseprapё duhet të përmbushni të gjitha kërkesat e pranueshmërisё sipas ligjit të SHBA-sё. Këto kërkesa mund të rrisin nivelin e kërkuar të shqyrtimit dhe kohën e nevojshme për shqyrtim për vendasit e disa vendeve të renditura në këtë njoftim, duke përfshirë, por jo kufizuar në, vendet e pёrcaktuara si shtete sponsorizuese të terrorizmit. 

Të gjitha shqyrtimet e aplikimeve dhe lëshimi i vizave DV të aplikantëve të përzgjedhur që kanë plotësuar kërkesat e duhura edhe për anëtarët e familjes së tyre duhet të përfundojnë deri më 30 shtator 2019. Në asnjë rrethanë DV-tё nuk mund të lëshohen apo të autorizohen pas kësaj date, dhe as anëtarët e familjes së DV-sё tё cilёt nuk e morёn vizёn nё tё njёjtёn kohё me aplikantin kryesor nuk mund t'i bashkohen aplikantit kryesor në Shtetet e Bashkuara pas kësaj date.

Dërgimi i një fotografie dixhitale (Fotografia)

Ju mund të nxirrni një fotografi të re dixhitale apo të skanoni një fotografi me një skaner dixhital, për aq kohë sa ajo i plotëson specifikimet kompozicionale dhe teknike të rendituara më poshtë. Testoni fotografitë tuaja nëpërmjet lidhjes së vlerësimit të fotografisë në faqen e internetit të E-DV, e cila ofron këshilla teknike shtesë rreth përbërjes sё fotografisë dhe shembuj të fotografive të pranueshme dhe të papranueshme.

Fotografitë duhet të jetë në 24-bit thellësi ngjyre. Nëse jeni duke përdorur një skaner, përbërёsit e fotografisë duhet të jenë “True Color” ose 24-bit me ngjyra. Shikoni kërkesat shtesë të skanimit më poshtë.

Specifikimet e Përbërjes së Fotografisë:

Pozicioni i Kokës

o  Personi që fotografohet duhet të jetë me fytyrë drejt aparatit.

o  Koka e personit nuk duhet të jetë pozicionuar lart, poshtë ose anash.

o Lartësia e kokës ose përmasa e fytyrës (matur nga maja e kokës duke përfshirë edhe flokët deri tek pjesa e poshtme e mjekrrës) duhet të jetë nga 50% deri 69% të lartësisë totale të fotografisë. Lartësia e syve (matur nga pjesa e poshtme e fotografisë deri tek niveli i syve) duhet të jetë nga 56% deri 69% te lartësisë së fotografisë.

Shikoni shembuj tё fotografive në faqen e internetit të Kërkesave të Fotografisë.

Sfondi i bardhё

o  Personi që do të fotografohet duhet të jetë përpara një sfondi të bardhë e të ndriçuar.

Epiqendra (fokusi)

o  Fotografia duhet të jetë në fokus.

Jo Sende Dekorative:

o Personi që fotografohet nuk duhet tё mbajё syze dielli apo sende që zvogëlojnë sipërfaqen e fytyrës.

Jo Mbulim tё Kokës, as Kapele

o Pranohen vetëm fotografitë ku aplikanti ka vendosur shami apo kapele për shkak të besimit fetar; por edhe në këtë rast fytyra nuk duhet mbuluar. Fotografitë, ku aplikanti ka mbuluar fytyrën jo për shkak të besimit fetar, nuk do të pranohen; fotografi të personelit ushtarak, të flotës ajrore ose të çdo personeli tjetër që mban kapele, nuk do të pranohen.

Specifikimet Teknike të Fotografisë

Nxjerrja e fotografisë sё re me aparat dixhital. Në qoftë se është nxjerrë njё fotografi e re, ajo duhet tё ketё këto specifikime:

Lloji i Formatit të Fotografia duhet të jetë e formatit JPEG

Madhësia e Fotografisë: Maksimumi i madhësisë së fotografisë duhet të jetë 240 KB

Rezolucioni dhe përmasat Dimensionet minimale të pranueshme janё 600 pika (pixels) e lartë

e Fotografisë: me 600 pika (pixels) e gjerë deri në 1200 piksel x 1200 piksel.

Dimensioni pixel i fotos duhet të jetë në një përpjestim të drejtë (që do të thotë se lartësia duhet të jetë e barabartë me gjatësinë)

Thellësia e Ngjyrave të Fotografia duhet të jetë me ngjyra (24-bit per pixel). Fotografitë 24

Fotografisë: bit në bardhezi ose 8 bit nuk do të jenë të pranueshme.

Skanimi i Fotografisë që do të Dërgohet. Përpara se fotografia të skanohet, ajo duhet të ketë kёto specifikime. Nëse fotografia është me ngjyra dhe me specifikimet e stampimit, skanojeni duke përdorur si më poshtë specifikimet e skanerit:

Rezolucioni i Skanimit: Të skanohet me rezolucion të paktën 300 dots pёr inch (dpi)

Lloji i Formatit të Fotografisë: Fotografia duhet të jetë e formatit JPEG

Madhësia e Fotografisë:

Rezolucioni i Fotografisë:

Thellësia e Ngjyrave të Fotografisë:

Maksimumi i madhësisë së fotografisë duhet të jetë 240 KB

600 me 600 pika (pixels) deri në 1200 piksel me 1200 piksel

Ngjyra 24-bit (Shënim: Fotografi bardh e zi, monokrome, ose stil gri nuk do të pranohen)

P Y E T J E T Ë B Ë R A S H P E S H

Çfarё do tё thonё fjalёt “vendas” dhe “ngarkimi”?

Vendas në përgjithësi do të thotë dikush i lindur në një vend të caktuar, pavarësisht se në cilin shtet jeton aktualisht personi dhe pavarësisht shtetësisë. Vendas gjithashtu do të thotë dikush i cili gëzon të drejtën t’i ngarkohet një shteti të ndryshëm nga shteti ku ka lindur, sipas dispozitave të Nenit 202(b) të Aktit të Emigracionit dhe Kombësisë. 

Për shkak se ekziston një kufizim numerik ndaj emigrantëve që vijnë nga një shtet apo nga një rajon gjeografik, çdo individ i ngarkohet një shteti. Ngarkimi juaj i referohet shtetit ndaj kufizimit të të cilit ju llogariteni. Shteti juaj i ngarkimit do të jetë në përgjithësi i njëjtë me vendin tuaj të lindjes. Gjithsesi, ju mund të zgjidhni si vend të ngarkimit, shtetin e lindjes së bashkëshortit apo bashkëshortes suaj, ose shtetin e lindjes së njërit nga prindërit tuaj nëse ju keni lindur në një shtet të ndryshëm nga ai i prindërve dhe në të cilin prindërit tuaj nuk ishin rezidentë në kohën kur ju keni lindur. Këto janë tre mundësitë e vetme për të zgjedhur shtetin tuaj të ngarkimit.

Deklarimi i pasaktë i shtetit të ngarkimit (p.sh. një shtet ndaj të cilit ju nuk mund të siguroni një pretendim të vlefshëm) mund të skualifikojë regjistrimin tuaj.

A mund tё aplikoj edhe nёse nuk kam lindur nё njё nga shtetet kualifikuese?

Ka dy rrethana nё tё cilat prapёseprapё ju mund tё keni tё drejtё pёr tё aplikuar. E para, nёse bashkёshortja derivative ka lindur nё njё shtet tё kualifikueshёm pёr lotarinё, ju mund tё deklaroni ngarkimin ndaj atij shteti. Duke qenё se pranueshmёria juaj pёr aplikim bazohet tek bashkёshortja juaj, juve do ju lёshohet viza emigruese DV-1 vetёm nёse bashkёshortja juaj do tё jetё gjithashtu e pranueshme pёr dhe t'i lёshohet viza DV-2. Tё dy ju duhet tё hyni nё SHBA sё bashku duke pёrdorur vizёn tuaj tё DV-sё. Nё mёnyrё tё ngjashme, fёmija juaj i mitur mund “t'i ngarkohet” shtetit tё lindjes sё prindit.

Së dyti, juve mund t'ju "ngarkohet" vendi i lindjes të njërit prej prindërve tuaj për sa kohë që asnjëri prej prindërve nuk ka lindur nё vendin që nuk kualifikohet, ose nuk ka qenë banor i vendit që nuk kualifikohet në kohën e lindjes tuaj. Në përgjithësi, njerëzit nuk konsiderohen banorë të një vendi në të cilin ata nuk kanë lindur ose janë natyralizuar ligjërisht, nëse ata janë vetëm duke vizituar vendin, duke studiuar në vend përkohësisht, ose të vendosur përkohësisht në atë vend për biznes apo arsye profesionale në emër të një kompanie ose qeveri nga një vend tjetër dhe jo nga vendi ku aplikuesi ka lindur.

Nëse ju kërkoni ngarkim alternativ, ju duhet ta shënoni një informacion të tillë në Formularin elektronik të DV-së në internet, në pyetjen # 6.

Shёnimi i një vendi që nuk kualifikohet ose ngarkohet (p.sh, një vend për të cilin nuk mund të vërtetoni një kërkesë të vlefshme) mund të përjashtojë aplikimin tuaj.

Pёrse vendasit e disa shteteve nuk kualifikohen pёr Programin e DV-sё?

Programi i Lotarisë së Diversitetit (DV) ka për qëllim t'u ofrojë një mundësi emigrimi personave qё nuk janё nga vende me "pranim të lartë emigrantësh". Ligji pёrcakton "shtetet pranim të lartë emigrantësh" ato shtete nga të cilat një total prej 50.000 personash në kategoritë e vizave me Bazë Të Sponsorizuar nga Familjarë dhe me Bazë Punësimi kanë emigruar në Shtetet e Bashkuara gjatë pesë viteve të kaluara. Çdo vit, Shërbimi i Emigracionit dhe Shtetësisë Amerikane (USCIS) bën përllogaritjen e shifrave të emigrantëve që janë pranuar në Amerikë me statusin e familjarit dhe të punësimit në pesë vitet e mëparshme për të identifikuar shtetet ku vendasit e tyre nuk do të jenë të kualifikueshëm (nuk do të kenë të drejtë të aplikojnë) për lotarinë e atij viti. Meqenёse bёhet njё pёrcaktim i veçantë para çdo periudhe vjetore të kohës kur aplikohet për E-DV-në (lotarinë elektronike), lista e vendeve ku vendasit e tyre nuk janë të ligjshëm mund të ndryshojë nga viti në vit.

Sa viza tё DV-2019 do u kalojnё vendasve tё secilit rajon dhe shteteve tё kualifikueshme?

Shёrbimi i Shteteve tё Bashkuara pёr Shtetёsinё dhe Imigracionin (USCIS) pёrcakton limitet rajonale pёr DV-tё pёr çdo vit sipas njё formule tё pёrcaktuar nё Seksionin 203(c) tё INA-s. Numri i vizave qё do t'u lёshohen vendasve tё secilit shtet do tё varen nga caqet rajonale tё pёrcaktuara, nga sa tё regjistruar vijnё nga secili shtet, dhe se sa tё regjistruar kanё patur tё drejtёn pёr vizё. Jo mё shumё se shtatё pёrqind e totalit tё vizave nё dispozicion mund t'i kalojnё vendasve tё njё shteti.

Cilat janё kërkesat pёr arsim ose eksperiencё pune?

Ligji dhe rregullat e Emigracionit të Shteteve të Bashkuara kërkojnë që çdo aplikant duhet të ketë të paktën një arsim të shkollës së mesme ose ekuivalentin e saj, ose brenda pesë viteve të fundit të ketë dy vjet përvojë pune në një profesion që kërkon përvojë ose trajnim të paktën dy vjet. Një "arsimim i shkollës së mesme ose ekuivalente" përkufizohet si përfundimi me sukses i një kursi dymbëdhjetëvjeçar fillor dhe të mesëm në Shtetet e Bashkuara OSE përfundimin e suksesshëm në një vend tjetër të një kursi arsimi zyrtar të krahasueshëm me filloren dhe të mesmen të një shkolle në arsimin e mesëm në Shtetet e Bashkuara. Vetëm kurset zyrtare të studimit e përmbushin këtë kërkesë, kurset e korrespondencës, me kohë të pjesshme, ose çertifikata të ngjashme (të tilla si me kohë të pjesshme G.E.D.) nuk janë të pranueshme. Prova të dokumentuara të edukimit ose përvojës së punës duhet t’i prezantohen zyrtarit konsullor në kohën e intervistës për vizë.

Nëse ju nuk i përmbushni kërkesat për edukim ose për përvojë pune, regjistrimi juaj do të skualifikohet në ditën e intervistës për vizë dhe as juve e as anëtarëve të familjes suaj nuk do t’ju lëshohet vizë.

Cilat profesione kualifikohen pёr programin e DV-sё

Për të përcaktuar të drejtën ligjore bazuar në përvojën e punës, do të përdoren përkufizimet e publikuara në bazën e të dhënave të Departamentit të Punës (DOL) O*Net OnLine Database. O*Net OnLine Database grupon përvojën e punës në pesë "zona të punës." Edhe pse shumë profesione janë të shënuara në faqen e internetit të Departamentit të Punës (DOL), vetëm disa profesione specifike të caktuara kualifikohen për programin e DV-së. Për t'u kualifikuar për një DV në bazë të përvojës suaj në punë, ju duhet të keni brenda pesë viteve të fundit dy vjet përvojë në një profesion që është përcaktuar si Zonë Pune 4 ose 5, e klasifikuar në një shkallë të Përgatitjes së Vecantë Profesionale (SVP) tё vlerës 7.0 ose më lart.

Nëse ju nuk i përmbushni kërkesat për edukim ose për përvojë pune, regjistrimi juaj do të skualifikohet në ditën e intervistës për vizë dhe as juve e as anëtarëve të familjes suaj nuk do t’ju lëshohet vizë.

Si mund tё gjej punёt qё tё kualifikojnё pёr DV tek bazën e të dhënave të Departamentit të Punës (DOL) O*Net OnLine Database?

Pasi tё keni hyrё nё O*Net OnLine, ndiqni kёto hapa pёr tё gjetur se cilat profesione kualifikohen:

Nёn "Gjej Profesione", zgjidh "Familja e Profesioneve" nga lista poshtё;

Kёrko sipas "Famijes sё Profesioneve", kryeni zgjedhjen tuaj, dhe shtypni "Vazhdo";

Zgjidhni lidhjen pёr profesionin tuaj specifik.

Zgjidhni butonin "Zona e Profesionit" pёr tё gjetur numrin e pёrcaktuar tё Zonёs sё Profesionit dhe gamёn e vlerёsimit tё Pёrgatitjes Specifike Profesionale (SVP).

Pёr shembull, zgjidhni Inxhinierёt e Hapёsirёs. Nё fund tё Raportit Pёrmbledhёs pёr Inxhinierёt e Hapёsirёs, nёn seksionin e Zonёs sё Profesionit, ju do tё gjeni Zonёn e pёrcaktuar tё Profesionit 4, gama e SVP, 7.0 deri < 8.0. duke pёrdorur kёtё shembull, Inxhinierёt e Hapёsirёs ёshtё njё profesion i kualifikueshёm. Pёr mё tepёr informacion, shikoni faqen e internetit tё Vizave tё Shumёllojshmёrisё – Lista e Profesioneve.

A ka njё moshё minimale pёr tё aplikuar pёr programin e E-DV-sё?

Nuk ka moshë minimale për të aplikuar për programin, por kërkesa për shkollim nga një shkollë e mesme ose përvojë pune për secilin aplikant primar në kohën e aplikimit do të ndikojë në skualifikimin e shumë personave që janë nën 18 vjeç.

PLOTËSIMI I FORMULARIT TUAJ ELEKTRONIK PËR PROGRAMIN E DV-sё

Kur mund ta dorёzoj aplikimin tim?

Periudha e regjistrimit pёr aplikimin elektronik për DV-2019 do të fillojё nga ora 12:00 në mesditë, Ora Ditore Lindore (GMT-4), e martë, 3 tetor 2017, dhe do përfundojnë në orën 12:00 mesditë, Ora Standarte Lindore (GMT-5) e martë, 7 nëntor 2017. Çdo vit, miliona njerëz aplikojnë për programin e lotarisë gjatë periudhës së regjistrimit. Mbajtja e periudhës së regjistrimit nё kёto data siguron që të përzgjedhurit të njoftohen brenda afatit dhe u jep kohë për t’u përgatitur si aplikantëve të vizave ashtu dhe ambasadave e konsullatave tona që të plotësojë rastet për lëshimin e vizave.

Ju inkurajojmë qё të aplikoni në fillim të periudhës së regjistrimit. Kërkesat e tepërta nga fundi i periudhës së regjistrimit mund të ngadalësojnë sistemin. Asnjë aplikim nuk do të pranohet pas mesditës (EST), e martë, 7 nëntor 2017.

Unё jam nё SHBA. A mundem unё tё aplikoj pёr programin e DV-sё?

Po, njё aplikant mund tё jetё nё Shtetet e Bashkaura ose nё njё shtet tjetёr dhe aplikimi mund tё kryhet nga kudo ndodheni.

Mё duhet tё aplikoj vetёm njё herё gjatё periudhёs sё regjistrimit?

Po, ligji lejon vetëm një aplikim nga/ose për secilin person gjatë çdo periudhe të regjistrimit.

Departamenti i Shtetit përdor teknologji të sofistikuar për të identifikuar aplikime të shumëfishta.

Individët që kanë dorëzuar më shumë se një aplikim do të skualifikohen.

12. A mundet secili nga bashkëshortët të dorëzojë aplikim veçmas?

Po, secili nga bashkëshortët mund të dorëzojë një aplikim veçmas, nëse secili përmbush kërkesat ligjore. Në qoftë se njëri prej tyre përzgjidhet, tjetri ka të drejtë të aplikojë për statusin e personit ndjekës (derivativ). Mos harroni: secili nga ju duhet të përfshijë bashkëshorti/en dhe çdo fëmijë të kualifikueshëm për lotarinë në aplikimin tuaj.

13. Cilët anëtarë të familjes duhet të përfshij unë në aplikimin tim elektronik për lotarinë? 

Bashkëshortët: Ju duhet të përfshini bashkëshortin apo bashkëshorten pavarësisht faktit se ai/ajo jeton apo ka ndërmend ose jo të emigrojë në Shtetet e Bashkuara. Ju duhet të pёrfshini bashkëshortin/en tuaj edhe nëse ju jeni tashmë të ndarë prej tij/saj, përveç rasteve kur jeni ligjërisht të ndarë (p.sh. ka një marrëveshje të shkruar që njihet nga një gjykatë apo një vendim gjykate). Nëse jeni ligjërisht të ndarë, ju nuk keni nevojë për të përfshirë ish-bashkëshortin/en tuaj në aplikim, sidoqoftë ju nuk do të cënoheni nëse e përfshini atë. Nëse jeni divorcuar apo bashkëshorti/ja juaj nuk jeton më, mos e përfshini ish-bashkëshortin/en tuaj në aplikim.

vetmi pёrjashtim nga kjo kёrkesё ёshtё nёse bashkёshorti/ja juaj ёshtё tashmё qytetar amerikan, soe me green card. Njё bashkёshort/e qё ёshtё tashmё qytetar amerikan, soe me green card nuk ka nevojё t’i lёshohet vizё lotarie. Ndaj, nёse ju zgjidhni “i/e martuar dhe bashkëshorti/ja ime është qytetare amerikane, ose me green card”, ju nuk do tё mud tё pёrfshini informacion pёr bashkёshortin/en tuaj.

Fёmijёt: Ju duhet të pёrfshini të GJITHË fëmijët tuaj që janë të pamartuar dhe nën 21 vjeç në kohën e aplikimit tuaj fillestar E-DV, pavarësisht nëse janë fëmijët tuaj biologjikë, fëmijët e bashkëshortit/es tuaj (edhe pse tashmë mund të jeni i ndarë nga prindi i fëmijës), fëmijët e bashkëshortit/es suaj, apo fëmijët që ju keni birësuar zyrtarisht në përputhje me ligjet e vendit tuaj. Përfshini të gjithë fëmijët nën 21 vjeç në kohën e aplikimit tuaj elektronik, edhe nëse ata nuk banojnë me ju apo nuk mendoni që ata do të emigrojnë në kuadrin e programit DV. Nuk ju kërkohet të përfshini fëmijët të cilët tashmë janë shtetas Amerikanë apo Rezidentë të Përhershëm Ligjorë, sidoqoftë ju nuk do të cënoheni nëse i përfshini ata.

Prindërit apo motrat/vëllezërit e të regjistruarit nuk janë të kualifikueshëm për të përftuar statusin e personave në ngarkim, dhe ju nuk duhet t’i përfshihni ata në formularin tuaj.

Nëse përfshini pjesëtarët e familjes (bashkёshort/e dhe fёmijёt qё kualifikohen pёr lotarinё) në aplikimin tuaj, nuk është e domosdoshme për ta që të aplikojnë për vizë apo të udhëtojnë me ju. Megjithatë, në qoftë se ju përfshini më vonë në aplikimin tuaj për vizë një person i cili është në varësinë tuaj të ligjshme, dhe që nuk e keni përfshirë në aplikimin elektronik fillestar, rasti juaj do të skualifikohet në ditë e intervistës për vizë dhe as juve e as anëtarëve të familjes suaj nuk do t’ju lëshohet vizë. Kjo vlen vetëm për ata që ishin anëtarë të familjes në kohën kur është dorëzuar aplikimi origjinal, jo ata të përftuar në një datë të mëvonshme nga aplikimi fillestar. Bashkëshorti/ja juaj, nëse i përmbush kushtet për aplikim, mund të dorëzojë gjithashtunjë formular më vete edhe pse ai/ajo është radhitur në aplikimin tuaj, për sa kohë që të dy aplikimet të përfshijnë detaje mbi të gjithë vartësit në familjen tuaj. (shikoni Pyetje të Bëra Shpesh #12 më sipër).

14. Duhet të aplikoj vetë, apo dikush tjetër mund të aplikojë për mua?

Ju inkurajojmë fuqimisht të përgatisni dhe dorëzoni aplikimin tuaj (aplikimin elektronik fillestar), por mund të keni edhe dikë tjetër që t’ju ndihmojë të aplikoni. Pavarësisht se nga kush është bërë aplikimi fillestar për lotarinë, pra nga vetë individi, apo nga një avokat, mik, i afërm, etj., vetëm një regjistrim mund të paraqitet në emrin tuaj. Ju si aplikant keni përgjegjësinë të siguroheni që informacioni i dërguar në formularin e regjistrimit është i saktë dhe i plotë; formularët që nuk janë të saktë dhe të plotë do të skualifikohen. Aplikantët duhet të ruajnë numrin personal të konfirmimit që të munden në mënyrë të pavarur të kontrollojnë statusin e aplikimit të tyre nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit (Entrant Status Check) në www.dvlottery.state.gov. Të regjistruarit duhet të kenë akses tek adresa e postë elektronike që vendosën tek aplikimi elektronik për E-DV.

Unë tashmë jam regjistruar në një kategori tjetër për vizë emigrimi. A mundem ende të aplikoj për programin e DV-së?  

Po.

16. Kur do të jetë në dispozicion E-DV-ja elektronikisht?

Ju mund të regjistroheni online gjatë periudhës së regjistrimit që fillon në 12:00 (mesditë) Ora Ditore Lindore (EDT) (GMT-4) e martë, 3 tetor 2017; dhe që përfundon në 12:00 (mesditë), Ora Standarte Lindore (EDT) (GMT-5) e martë, 7 nëntor 2017.

A do të mundem të shkarkoj dhe ruaj formularin elektronik E-DV si dokument dhe ta plotësoj më pas?

Jo, ju nuk do të jeni në gjendje që të ruani formularin e plotësuar në një program tjetër dhe ta dorëzoni atë më vonë. Formulari i regjistrimit për lotarinё E-DV është formular vetëm për internet. Ju duhet të plotësoni informacionin dhe ta dorëzoni ndërkohë që jeni online.

18. A mundem të ruaj formularin në internet dhe ta përfundoj atë më vonë?

Jo. Formulari i regjistrimit të E-DV-së (lotarisë elektronike) është projektuar që të plotësohet dhe dorëzohet njëherësh. Ju do të keni gjashtëdhjetë (60) minuta kohë që fillon me shkarkimin dhe plotësimin e formularit, deri në përfundimin dhe regjistrimin në adresën e internetit të E-DV-së. Nëse më shumë se gjashtëdhjetë minuta kalojnë dhe ju nuk e keni përfunduar dhe regjistruar formularin tuaj në mënyrë elektronike, informacioni i dhënë deri nё atё moment do tё fshihet. Sistemi fshin të gjitha regjistrimet e pjesshme që më vonë të mos përcaktohet aksidentalisht si dublikatë apo formular.

Lexoni deri në fund udhëzimet përpara se të filloni plotësimin e formularit, që të dini saktësisht çfarë informacioni do t’ju nevojitet.

Unë nuk kam skaner. A mundem të dërgoj fotografitë tek dikush në Shtetet e Bashkuara për t'i skanuar, ruajtur dhe postuar përsëri tek unë që t'i përdor në regjistrimin tim?

Po, kjo mund të bëhet për aq kohë sa fotografia plotëson kërkesat sipas udhëzimeve dhe dërgohet elektronikisht në të njëjtën kohë me regjistimin elektronik të lotarisë E-DV. Ju duhet të keni fotografinë e skanuar në formular kur të regjistroheni elektronikisht për programin; fotografia nuk mund të paraqitet veçmas formularit elektronik. Regjistrimi i plotë (fotografi dhe formular së bashku), mund të plotësohet në mënyrë elektronike nga Shtetet e Bashkuara apo nga jashtë.

Sipas procedurave, sistemi nuk do të pranojë formularin fillestar E-DV nëse fotografitë e mia nuk i plotësojnë të dhënat teknike. A mundem të ridërgoj formularin tim?

Po, pёr sa kohё qё aplikimi juaj dorёzohet pёrpara orёs 12:00 (mesditë), Ora Standarte Lindore (EDT) (GMT-5) e martë, 7 nëntor 2017. Nëse fotografia/ (fotografitë) nuk i plotësojnë të dhënat teknike, regjistrimi juaj nuk do të pranohet nga interneti i E-DV-së, kështu që ju nuk do të merrni një njoftim konfirmues. Megjithatë, duke u nisur nga natyra e paparashikueshme e internetit, ju mund të mos e merrni menjëherë njoftimin për refuzim. Nëse ju mund të korrigjoni fotografinë /(fotografitë) dhe të ridërgoni Pjesën e Parë apo të Dytë të formularit brenda 60 (gjashtëdhjetë) minutave, ju mund të jeni në gjendje që të paraqisni regjistrimin tuaj me sukses. Përndryshe, do t’ju nevojitet të rifilloni procesin e regjistrimit. Ju duhet të mundoheni të paraqisni një formular aq herë sa të jetë e nevojshme deri në pranimin e plotë të formularit dhe deri në njoftimin për marrjen e konfirmimit. Njëherë që merrni njoftimin për konfirmim, regjistrimi juaj ka përfunduar dhe ju NUK duhet të plotësoni një regjistrim shtesë. 

21. Sa shpejt pas regjistrimit të formularit do të marr njoftimin për konfirmimin elektronik?

Ju duhet të merrni njoftimin konfirmues menjëherë, sëbashku me numrin e konfirmimit i cili duhet ruajtur dhe mbajtur. Megjithatë, duke u nisur nga natyra e paparashikueshme e internetit, mund të njoftoheni me vonesë. Ju mund të shtypni butonin "Submit” sa herë të jetë e nevojshme deri në pranimin e plotë të formularit dhe deri në njoftimin për marrjen e konfirmimit. Megjithatë, sapo të merrni njoftimin konfirmues, mos e ridërgoni informacionin tuaj.

Unë e klikova butonin “Submit”, por nuk m’u shfaq një numër konfirmimi. Nëse unë plotësoj e dorëzoj një regjistrim tjetër, a do të skualifikohem?

Nëse juve nuk ju shfaq numri i konfirmimit, regjistrimi juaj nuk është pranuar nga sistemi. Ju duhet të dorëzoni një regjistrim të ri. Ai nuk do të llogaritet si duplikatë. Sapo të keni marrë numrin e konfirmimit, mos kryeni më regjistrim tjetër në emrin tuaj.

PËRZGJEDHJA

23. Si mund ta di nëse unë jam përzgjedhur?

Ju duhet të përdorni numrin tuaj të konfirmimit për të hyrë tek Kontrolli i Statusit të tё Regjistruarve (Entrant Status Check), që bëhet aktive në faqen e internetit të E-DV-së www.dvlottery.state.gov nga 1 maji 2018 deri në 30 shtator 2019. Kontrolli i Statusit të tё Regjistruarve është mënyra e vetme që do t’ju njoftojë juve për përzgjedhjen, do t’ju ofrojë udhëzime të mëtejshme sesi të vazhdoni aplikimin, t’ju njoftojë për datën dhe orën e takimit të intervistës për vizë. Faqja e vetme e internetit e autorizuar nga Departamenti i Shtetit për regjistrimin e Vizës së Shumëllojshmërisë dhe për të Kontrolluar Statusin e tё Regjistruarve (Entrant Status Check) është www.dvlottery.state.gov.

Departamanti i Shtetit NUK do t’ju kontaktojë që t’ju njoftojë nëse jeni përzgjedhur (shikoni Pyetje të Bëra Shpesh #24).

24. Si do ta dalloj nëse nuk jam përzgjedhur? A do të njoftohem?

Ju mund të kontrolloni statusin e regjistrimit tuaj për DV-2019 nëpërmjet Kontrollit të Statusit tё tё Regjistruarve (Entrant Status Check) në faqen e internetit E-DV www.dvlottery.state.gov duke filluar nga 1 maji 2018, deri më 30 shtator 2019. Ruajeni numrin tuaj të konfirmimit të paktën deri më 30 shtator 2018. (Informacioni rreth statusit për lotarinë e vitit të kaluar, DV-2018, është në dispozicion në internet nga 1 maji 2017, deri në 30 shtator 2018.)

25. Po nëse humbas numrin tim të konfirmimit?

Ju duhet të keni numrin tuaj të konfirmimit që të hyni tek Kontrolli i Statusit tё tё Regjistruarve. Një buton është tani në dispozicion në Kontrollit të Statusit tё tё Regjistruarve (ESC) në faqen e internetit E-DV që do t'ju lejojë të rifitoni numrin tuaj të konfirmimit përmes adresës së regjistruar të postës elektronike duke plotësuar informacione të caktuara personale për të konfirmuar identitetin tuaj.

Ambasadat dhe Konsullatat e SHBA-sё dhe Qendra Konsullore në Kentucky nuk janë në gjendje që të kontrollojnë statusin tuaj të regjistrimit për ju apo të sigurojnë numrin tuaj të konfirmimit tek ju direkt (përveç butonit gjetës nëpërmjet ESC). Departamenti i Shtetit NUK mundet të sigurojë një listë të atyre që përzgjidhen për të vazhduar procesin e vizave. 

A do të marr unë informacion nga Departamenti i Shtetit me adresë elektronike (e-mail) apo me postë?

Departamenti i Shtetit nuk do t'ju dërgojë një letër njoftimi. Qeveria amerikane asnjëherë nuk ka dërguar e-mail për të njoftuar ata individë që kanë janë të përzgjedhur, dhe nuk ka planifikon që të përdorë e-mail për qëllimi të tilla si programin e DV-2019. Nëse ju jeni përzgjedhur, ju do të merrni e-mail komunikimi vetëm në lidhje me caktimin tuaj për vizë, pasi t’i jeni përgjigjur udhëzimeve të njoftimit mbi Kontrollin e Statusit tё tё Regjistruarve. Këto emaile nuk do të përmbajnë informacion mbi datën dhe kohën e takimit ekzistues, thjesht do t’ju tregojnë se detajet takimit janë në dispozicion dhe ju duhet pastaj të kontrolloni Statusin e tё Regjistruarve për informacion të detajuar për çështjen tuaj.

Vetëm faqet e internetit që përfundojnë me prapashtesën ".gov" janë faqet zyrtare të internetit të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Shumë faqet e internetit të tjera (p.sh., me prapashtesat ". Com", ". Org," ose ". Net") mund të sigurojnë informacione në lidhje me emigracionin dhe shërbimet e vizave. Departamenti i Shtetit nuk i vërteton, nuk i rekomandon, as sponsorizon informacionin ose materialin në këto faqet e tjera të internetit.

Ju mund të merrni email nga faqet interneti që përpiqen t’ju mashtrojnë t’u dërgoni para apo informacionin tuaj personal. Mund t’ju kërkohet që të paguani për formularët dhe informacionet në lidhje me procedurat e emigracionit, të cilat janë të gjitha në dispozicion falas në faqen e internetit të Departamentit të Shtetit ose përmes Ambasadës Amerikane apo faqet e internetit të Konsullatës. Përveç kësaj, organizatat apo faqet e internetit mund të përpiqen të vjedhin paratë tuaja duke ju ngarkuar pagesa për shërbime të lidhura me llotarinë. Nëse ju i dërgoni të holla ndokujt prej këtyre mashtrimeve, mund të ketë të ngjarë që ju kurrë nuk ta shihni ata përsëri. Gjithashtu, mos dërgoni informacion personal në këto faqe e interneti, pasi mund të përdoret për mashtrim ose vjedhje të identitetit.

Këto emaile mashtruese mund të vijnë nga njerëz që pretendojnë se kanë lidhje me Qendrën Konsullore Kentucky, apo me Departamentin e Shtetit. Mbani mend që Departamenit i Shtetit të SHBA-së nuk ka dërguar asnjëherë emaile për të njoftuar aplikantët që ata janë përzgjedhur dhe që nuk ka në plan të përdorë emailin për këtë qëllim për programin DV-2019. Departamenti i Shetit nuk do ju kërkojë juve të dërgoni para me postë, apo me shërbime si Western Union.

Sa individё do tё pёrzgjidhen për DV-2019?

Për DV-2019 janё nё dispozicion 50.000 viza DV. Pёr shkak se ka të ngjarë që një pjesë e 50.000 aplikantëve të përzgjedhur nuk do të kualifikohen ose nuk do të ndjekin (vazhdojnë) rastet e tyre për lëshimin e vizave, më shumë se 50.000 regjistrime do të përzgjidhen për tё siguruar që të gjitha vizat e vëna në dispozicion për lotarinë të jenë lëshuar. Gjithsesi, kjo gjithashtu do të thotë se mund të mos ketë një numër të mjaftueshëm vizash për të gjithë ata që janë përzgjedhur fillimisht.

Ju mund të kontrolloni nëpërmjet Statusit të tё Regjistruarve (Entrant Status Check) dhe në faqen e internetit të E-DV-së nëse jeni pёrzgjedhur pёr procesim tё mёtejshёm, si dhe për radhitjen e tyre në listë. Intervistat për programin e DV-2019-s do të fillojnë në Tetor 2018 pёr ata tё pёrzgjedhur tё cilёt kanё dorёzuar tё gjithё dokumentacionin e kёrkuar para intervistёs dhe informacion tjetёr siç mund t'u jetë kёrkuar nё udhёzimet e njoftimit. Të përzgjedhurit, të cilët plotësojnë informacionin e kërkuar në udhëzime, do të informohen për datën e intervistës së tyre për vizë nëpërmjet Kontrollit të Statusit të tё Regjistruarve në faqen e internetit të E-DV-së katër deri në gjashtë javë para intervistës së planifikuar me zyrtarët konsullorë të SHBA-së në vendet e huaja.

Çdo muaj, do të lëshohen viza për aplikantët që kualifikohen gjatë atij muaji, aq sa lejon numri në dispozicion për lëshimin e vizave. Pasi të gjitha 50,000 vizat për llotari të jenë lëshuar, programi do të përfundojë. Në parim, numrat e vizave mund të përfundojnë përpara shtatorit 2018. Aplikantët e përzgjedhur të cilët dëshirojnë të marrin vizë duhet të jenë të përgatitur që të dokumentojnë me përpikmëri dosjet e tyre. Të jesh thjesht i përzgjedhur rastësisht nuk garanton që ju do të merrni një vizë. Përzgjedhje do të thotë vetëm që ju jeni i ligjshëm të aplikoni për një Vizë Shumëllojshmërie (lotarie), dhe nëse numri i dosjes suaj bëhet aktual për shqyrtimin final, ekziston mundësia për lëshimin e vizës së lotarisë. Vetëm 50.000 viza do t’u lëshohen aplikantëve të tillë.

28. Si do të përzgjidhen të regjistruarit e suksesshëm?

Njoftimet zyrtare të përzgjedhjes do të bëhet nëpërmjet Kontrollit të Statusit të të Regjistruarve, duke filluar nga 1 maji 2018, deri në 30 shtator 2019, në faqen e internetit E-DV www.dvlottery.state.gov. Departamenti i Shtetit nuk do të dërgojë njoftime për të përzgjedhurit apo letra me postë ose email. Çdo njoftim me email ose letër që ju deklaron se jeni përzgjedhur për të marrë lotarinë nuk vjen nga Departamenti i Shtetit dhe nuk është i ligjshëm. Çdo komunikim me email që ju merrni nga Departamenti i Shtetit do ju drejtojë juve për të rishikuar Kontrollit të Statusit të të Regjistruarve për informacion të ri në lidhje me aplikimin tuaj. Departamenti i Shtetit nuk do t'ju kërkojë kurrë të dërgoni para me postë apo me shërbime të tilla si Western Union.

Të gjitha regjistrimeve tё marra nga secili rajon do u caktohet një numër individual dhe nё përfundim të periudhës së regjistrimit, një kompjuter do të përzgjedhë rastësisht aplikime të marra nga secili rajon gjeografik. Brenda secilit rajon, aplikimi i parë i zgjedhur rastësisht do të jetë rasti i parë i regjistruar, aplikimi i dytë i përzgjedhur do të jetë rasti i dytë i regjistruar, etj. Të gjitha regjistrimet e marra gjatë periudhës së aplikimit do të ketë një shans të barabartë për të qenë të përzgjedhur në çdo rajon. Kur një regjistrim është përzgjedhur, aplikanti do të njoftohet për zgjedhjen e tij/saj nëpërmjet Kontrollit të Statusit të tё Regjistruarve (Entrant Status Check) që do të vihet në dispozicion nga 1 maji 2018 në faqen e internetit të E-DV-së www.dvlottery.state.gov. Në qoftë se ju jeni përzgjedhur dhe ndiqni udhёzimet e dhëna online nëpërmjet Kontrollit të Statusit të tё Regjistruarve, Qendra Konsullore nё Kentucky (KCC) e Departamentit tё Shtetit do të shqyrtojë rastin derisa kandidatët e përzgjedhur për intervistë të marrin udhëzimet për t’u paraqitur në intervistë për vizë në një Ambasadë ose Konsullatë të SHBA, ose derisa ata që ndodhen në SHBA, të aplikojnë në një zyrë lokale të USCIS për të rregulluar statusin.

Unë ndodhem tashmë në Shtetet e Bashkuara. Nëse përzgjidhem, a mund të rregulloj statusin pranë USCIS?

Po, ju mund të aplikoni pranë USCIS për rregullim të statusit si banor i përhershëm me kusht që ju të jeni i pranueshëm për të rregulluar statusin sipas kushteve ligjore të nenit 245 të INA-s. Ju duhet të siguroheni që USCIS do të mbarojë veprimet në rastin tuaj, duke përfshirë shqyrtimin para 30 shtatorit 2018 edhe të ndonjë bashkëshorti/bashkëshorteje apo fëmije nën moshën 21 vjeç që ndodhen jashtë Amerikës, pasi në atë datë mbaron përzgjedhshmëria juaj për programin e DV-2019. Në asnjë rrethanë nuk do të aprovohen numra vizash të programit të DV-2019 apo rregullim i statusit pas mesnatёs (EDT) më 30 shtator 2019. 

30. Nëse jam përzgjedhur, për sa kohë kam të drejtë të aplikoj për një vizë të kategorisë së DV-së?

Personat e përzgjedhur për programin e lotarisë DV-2019 kanë të drejtë të aplikojnë për lëshimin e vizave vetëm gjatë vitit fiskal 2019 të Departamentit të Shtetit, i cili shtrihet nga 1 tetori 2018 deri më 30 shtator 2019.

Pa përjashtim, të gjithë aplikantët e përzgjedhur dhe të pranueshёm duhet të pajisen me vizë ose të rregullojnë statusin e tyre deri në përfundim të vitit fiskal. Nuk përfitojnë asnjë shtyrje të lotarisë për vitin e ardhshëm personat që janë përzgjedhur, por që nuk janë pajisur me vizë deri më 30 shtator 2019 (fundi i vitit fiskal). Gjithashtu, bashkëshortët dhe fëmijët që përfitojnë nga statusi i një të regjistruari të DV-2019 mund të pajisen me viza në kategorinë e DV-së vetëm nga 1 tetori 2018 deri më 30 shtator 2019. Aplikantët që aplikojnë jashtë kufijve tё Amerikёs do të marrin një njoftim nga Departamenti nëpërmjet Kontrollit të Statusit të Regjistrimit në faqen e internetit të E-DV-së katër deri në gjashtë javë përpara datёs sё takimit të planifikuar pёr intervistё.

Nёse njё i pёrzgjedhur pёr programin e DV vdes, çfarё ndodh me rastin?

Nëse një i përzgjedhur kryesor vdes në cilindo hap të procesit të vizës përpara se të udhëtojë në Shtetet e Bashkuara, rasti i DV-së do të anullohet automatikisht. Çdo bashkëshort/e dhe fëmijët derivativë nuk kanë më të drejtë për vizë lotarie. Çdo vizë që i ishte lëshuar atyre do të anullohet.

TARIFAT

32. Sa kushton regjistrimi në programin e E-DV-së?

Nuk ka asnjë tarifë për t'u regjistruar elektronikisht për lotarinë. Sidoqoftë, nëse ju jeni përzgjedhur, duhet të paguani të gjitha tarifat për vizë të kërkuara në kohën e aplikimit për vizë si dhe intervistë drejtpërdrejt tek arkëtari konsullor në Ambasadën e Shteteve te Bashkuara apo Konsullatë. Nëse ju jeni një i përzgjedhur që ndodheni tashmë në SHBA, dhe aplikoni pranë USCIS për të rregulluar statusin, ju do t'i paguani të gjitha tarifat e kërkuara direkt pranë USCIS. Nëse jeni përzgjedhur, ju do t'i merrni detajet mbi tarifat e kërkuara të aplikimit për vizë emigrimi të DV-së bashkë me udhёzimet e dhëna nëpërmjet faqes së internetit të E-DV-së në www.dvlottery.state.gov.

33. Si dhe ku do tё paguaj tarifat e vizës së emigrimit dhe DV-së nëse jam i përzgjedhur?

Nëse ju jeni një aplikues i përzgjedhur rastësisht, ju do të merrni udhёzimet mbi shqyrtimin e aplikimit të vizës së DV-së nëpëmjet Kontrollit të Statusit të tё Regjistruarve tek www.dvlottery.state.gov. Ju do të paguani të gjitha tarifat e DV-së dhe vizës së emigrimit personalisht vetëm në Ambasadën ose Konsullatën e SHBA -së në kohën e aplikimit për vizë. Arkëtari konsullor do ju japë menjëherë një faturë të qeverisë së SHBA-së për pagesën. Mos i dërgoni para askujt për tarifat e DV-së nëpërmjet postës, Western Union, ose kujtdo shërbimi tjetër dërgesash nëse ju jeni duke aplikuar për një vizë emigrimi në një Ambasadë ose Konsullatë të Shteteve të Bashkuara.

Nëse ju jeni përzgjedhur dhe ndodheni tashmë në Shtetet e Bashkuara, dhe planifikoni të depozitoni një kërkesë për rregullimin e statusit pranë USCIS, fleta e udhёzimeve e aksesueshme nëpërmjet Kontrollit të Statusit të tё Regjistruarve tek www.dvlottery.state.gov përmban udhёzime të veçanta se si të dërgoni tarifat e DV-së pranë një banke amerikane. 

Nëse aplikoj për DV, por nuk kualifikohem për të marrë një vizë të tillë, a mund të më rimbursohet tarifa që kam paguar për vizë?

Jo. Tarifat e vizave nuk mund tё rimbursohen. Ju duhet të përmbushni kualifikimet për vizë ashtu siç është specifikuar në këto udhёzime. Në rast se zyrtari konsullor vendos se ju nuk i përmbushni të gjitha kërkesat për vizë ose se ju nuk jeni i pranueshëm për Vizёn e Shumëllojshmërisë, sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, oficeri nuk mund t'ju lëshojё vizë dhe do t'ju mbahen tarifat e paguara.

PAPRANUESHMËRITË

Si një aplikant DV-je, a mund të marr falje për çfarëdo rast të papranueshmërisë për vizë? A konsiderohet sipas një shqyrtimi special aplikimi im për falje?

Aplikantët e DV-së janë subjekt i të gjitha rasteve të papranueshmërisë për vizat emigruese të specifikuara në Aktin e Emigracionit dhe Shtetësisë (INA). Nuk parashikohen dispozita të veçanta për falje të asnjë rasti të papranueshmërisë për vizë duke lënë mënjanë ato te parashikuara zakonisht në INA, as nuk ka shqyrtim të veçantë për kërkesat për falje. Disa dispozita të përgjithshme për falje për njerëzit që kanë të afërm të ngushtë që janë nënshtetas të SHBA-së ose të huajve rezidentë të përhershëm të ligjshëm mund të jenë të disponueshme edhe për aplikantët e DV-së në disa raste, por koha e kufizuar për programin e DV-së do ta bëjë të vështirë që aplikantët të përfitojnë nga dispozita të tilla.

PARALAJMËRIMET DHE MASHTRIMET MBI DV-në

36. Si mund ta raportoj mashtrimin në internet ose një email të padëshiruar?

Ju lutemi vizitoni faqen e internetit www.econsumer.gov, të organizuar nga Komisioni Federal i Tregtisë, në bashkëpunim me agjencitë për mbrojtjen e konsumatorit nga 17 shtete. Ju gjithashtu mund të raportoni mashtrimin në Zyrën Federale të Hetimeve (FBI) Qendra e Ankesës për Krimin në Internet (Internet Crime Complaint Center). Për të depozituar një ankesë rreth një emaili të padëshiruar, vizitoni faqen e Departamentit të Drejtësisë (Department of Justice Contact Us page).

STATISTIKAT E DV-së

37. Sa viza do lëshohen për DV-2019?

Sipas ligjit, një maksimum prej 55,000 vizash janё tё disponueshme çdo vit për personat e pranueshëm. Megjithatë, në nëntor të vitit 1997, Kongresi miratoi Aktin e Asistencës për Amerikën Qendrore dhe Rregullimin Nikaraguan (NACARA), i cili përcakton se duke filluar që nga DV-1999 dhe për aq kohë sa është e nevojshme deri në 5,000 nga 55,000 numra vizash DV të caktuara çdo vit do të vihen në dispozicion për përdorim në kuadrin e programit NACARA. Reduktimi aktual i kufizimit filloi me DV-2000 dhe do të mbetet në fuqi edhe për DV-2019, kështu që për programin e DV-së mbeten 50,000 viza, siç është e përshkruar në udhёzime.

TË NDRYSHME

Nëse unë marr një vizë nëpërmjet programit të DV-së, a do të më paguajë qeveria e SHBA-së pagesën e udhëtimit për në SHBA, a do të më ndihmojë për të gjetur strehim dhe punë dhe/ose a do më japë kujdes mjekësor apo ndonjë ndihmë tjetër financiare derisa unë të rregullohem plotësisht?

Jo. Qeveria e SHBA-së nuk do të japë asnjë nga këto shërbime nëse ju merrni një vizë nëpërmjet programit të DV-së. Nëse ju jeni përzgjedhur për të aplikuar për një vizë DV-je, do t'ju kërkohet të dëshmoni se nuk do të bëheni barrë publike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpara se të pajiseni me vizë. Këto të dhëna mund të jetë në formën e një kombinimi të pasurive tuaja personale, një Garanci Mbështetjeje (Formulari I-134), i paraqitur nga një i afërm apo mik që banon në Shtetet e Bashkuara, një ofertë për punësim nga një punëdhënës në Shtetet e Bashkuara, ose evidencë tjetër.

Shkresa zyrtare e plotë e lëshuar nga Ambasada e SHBA mbi Lotarinë Amerikane DV 2019 gjendet këtu