Pasqyra e shtypit, e shtunë 6 prill 2019
Transmetuar më 06-04-2019, 07:43

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e shtunë 6 prill 2019.