Pasqyra e shtypit, e hënë 8 prill 2019
Transmetuar më 08-04-2019, 07:35

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e hënë 8 prill 2019.