Pasqyra e shtypit, e martë 9 prill 2019
Transmetuar më 09-04-2019, 07:46

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e martë 9 prill 2019.