Pasqyra e shtypit, e hënë 22 prill 2019
Transmetuar më 22-04-2019, 07:28

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e hënë 22 prill 2019.