Pasqyra e shtypit, e enjte 9 janar 2020
Transmetuar më 09-01-2020, 07:39

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e enjte 9 janar 2019.