Pasqyra e shtypit, e martë 4 shkurt 2020
Transmetuar më 04-02-2020, 07:41

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e martë 4 shkurt 2020.