Pasqyra e shtypit për sot, 12.02.2020
Transmetuar më 12-02-2020, 00:07

Të nderuar lexues, kjo është pasqyra e shtypit për sot, e mërkurë 12 shkurt 2020 me faqet e para të gazetave kryesore në Shqipëri.