Kreu
MARKETING & PR
Për reklama, materiale promocionale, publikim njoftimesh tek Agjencia Kombëtare e Lajmeve NOA - www.NOA.al, si dhe për ofertat dhe hapësirat e disponueshme publicitare, kontaktoni në:
Mobile: +355 68 20 54752
Telefon: +355 4 4536477
Email: [email protected]
Adresa: Kutia Postare Nr 86, Tiranë, Shqipëri