Kosovë Sociale

Departamenti për organizatat jo-qeveritare në Ministrinë e Administratës Publike të Kosovës ka marrë këto ditë një vendim të beftë për pezullimin e aktivitetit të Qatar Charity (Fondacioni për Bamirësi i Katarit) në territorin e Republikës së Kosovës. Vendimi bazohet në...
Më Shumë...