Ai

Një ekip studiuesish ka identifikuar qendrën e dëshirës seksuale mashkullore në zona specifike të indeve të trurit ku vepron një enzimë e rëndësishme, aromataza. Aromataza mund të luajë një rol të rëndësishëm në sjelljen seksuale mashkullore. Edhe pse studiuesit e...
15-03-2021, 23:54