Ai

Të sëmurët me prostatë tani mund ta mbyllin ciklin diagnostikues brenda sistemit parësor shëndetësor pa shkaktuar në spital. Muajt e fundit poliklinikat e specialiteteve të Tiranës janë pajisur me dy ekzaminime të reja për patologjitë bllokuese të traktit urinar. Urologu...
Më Shumë...