astronomi

Uji i kripur që gjendet në nëntokën e Marsit ka oksigjen të mjaftueshëm për të siguruar jetën e mikrogjallesave. Në këtë përfundim arriti një kërkim i Institutit Teknologjik të Kalifornisë, i publikuar në revistën “Nature Geoscience”. Përllogaritjet e bëra tregojnë...
Më Shumë...