edukate-fetare

Të pa penguar nga ciklet e zgjedhjeve të mbajtura në vend dhe tekat e votuesve, liderët fetarë në Ballkan kanë grumbulluar ndikim të madh shoqëror dhe politik që nga rënia e Jugosllavisë socialiste dhe rënia e komunizmit në Europën Lindore...
Më Shumë...