Opinion

Çfarë lidhje ka garda të ruajë ndërtesën e SHQUP-it vetëm Zoti e di! Garda ndoshta ruan trupin e kryetarit të opozitës, por vetëm injorantët në shkencat e së drejtës nuk bëjnë dallimin midis trupit të kryetarit dhe mureve të ndërtesës!...
06-07-2021, 23:59