Ekonomi

Sistemet aktuale të pensioneve publike në një periudhë jo shumë të largët do duhet të reformohen totalisht për të shmangur defektet që po shfaqin kudo në botë. Banka Botërore në një analizë të thelluar globale për vështirësitë që po hasin...
Më Shumë...