Hi-Tech

Me siguri që nuk keni dëgjuar asnjëherë që një traktor të ecë me shpejtësi të lartë. Të gjithë keni parë mjete të tilla, të cilët lëvizin me një shpejtësi të kufizuar. Por ky traktor mund të ecë deri në 160...