Aplikacione

Shikoni cilat janë në listën e aplikacioneve të instaluara dhe hiqini sa më shpejt të jetë e mundur Është e vërtetë që celulari në ditët e sotme është bërë një zgjatim i dorës sonë pasi mundësitë dhe shërbimet që ofron...