Pasqyra e shtypit, e mërkurë 10 prill 2019
Transmetuar më 10-04-2019, 07:27

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e mërkurë 10 prill 2019.