Pasqyra e shtypit, e shtunë 20 prill 2019
Transmetuar më 20-04-2019, 07:42

Të nderuar lexues, kjo është një pasqyrë e faqeve të para të disa prej gazetave kryesore, për ditën e shtunë 20 prill 2019.