Pasqyra e shtypit për sot, 22.02.2020
Transmetuar më 22-02-2020, 00:00

Të nderuar lexues kjo është pasqyra e shtypit për sot, e shtunë 22 shkurt 2020 me faqet e para të gazetave kryesore në Shqipëri.