Hi-Tech

Të qenët multi-tasking në ditët e sotme nuk është më një avantazh, por gati-gati një domosdoshmëri. Në një botë që s’njeh limite vetëm njerëzit e aftë të bëjnë disa gjëra njëkohësisht duket se ia dalin në jetë. Shpesh pajisjet teknologjike...