Hi-Tech

Për të luftuar koronavirusin dhe kapërcyer emergjencën në Europë është e rëndësishme të bëhet një sforco e përbashkët. Në këtë sforcim, teknologjia mund të japë një ndihmë të madhe. Në këtë drejtim mund të vijë në ndihmë zhvillimi i një...
10-12-2019, 04:44