Shëndeti

Nëse doni të mësoni diçka të caktuar, atëherë paraprakisht ju nevojiten dy lloje të njohurisë: Njohuritë rreth lëndës në fjalë, si matematika, historia apo programimi dhe njohuri rreth mënyrës se si funksionon mësimi.Lajmi i keq është se sistemi jonë i edukimit shpeshherë e shmang njërën nga këto dyja. Kjo është problematike, duke marrë parasysh se aftësia juaj për të mësuar është përcaktues i madh i suksesit tuaj në jetë, duke filluar nga arritja në ni

Media Galeri