Shëndeti

Kompleksi i vitaminave B është një grup vitaminash thelbësore të tretshme në ujë që janë të nevojshme për shëndetin dhe mirëqenien optimale. Këto vitamina luajnë një rol kritik në funksione të ndryshme trupore, duke përfshirë metabolizmin e energjisë, funksionin e...