ballkan

Podgoricë- Disa tabela të sinjalistikës rrugore në territorin e Malit të Zi janë hequr nga autoritetet. është shfrytëzuar rasti i asfaltimit të një rruge për të gjetur justifikim për vendosjen e tabelave të reja të cilat janë vetëm në gjuhën...