Kulturë

Kontrolli i Lartë i Shtetit në shtator të vitit 2019, ka publikuar në faqen e tij zyrtare Auditimin e Performancës të kryer në Institutin e Ndërtimit, përfundim i një kontrolli performance të kryer për herë të parë ndaj këtij institucioni....
Më Shumë...