Sociale

Kuvendi i ka kërkuar Komisionerit të Mbikëqyrjes së Shërbimit Civil që të ndiqet me kujdes pjesa e punonjësve të administratës që mbushin moshën e pensionit dhe ende vazhdojnë të punojnë. Në projektrezolutën e hartuar për aktivitetin e këtij institucioni për...