astronomi

Përgjatë shekullit të kaluar njerëzimi ka bërë shpikje të mëdha. Ne mësuam të fluturojmë, të ndërtojmë makineri të mëdha, kurojmë sëmundje dhe zhvillojmë kompjuterët, internetin dhe pajisjet e zgjuara.Në të njëjtën kohë ne kemi shkaktuar edhe shkatërrime në Tokë, në formën e luftërave dhe ndryshimeve klimatike.Tani, shkencëtari më i njohur në botë, Stephen Hawking, mendon se ne kemi vetëm 100 vite për të arritur tek fundi i botës. Ai thotë se nëse d

Media Galeri