Ai

Gjermanët kanë një fjalë për këtë gjendje, ‘sitzpinkler’, që do të thotë dikush që ulet gjatë urinimit, ndërkohë që gjithnjë e më shumë burra po ndryshojnë zakonet e banjës. Kjo mund të jetë e mirë për shëndetin e tyre, thonë...