Ai

Një video tregon disa ushtrime fizike “për dembelët”, pa qenë e nevojshme të shkohet n1% palestër. 30 lëvizje nga 3 herë për secilin sugjerohet për të gjithë ata që duan të ushtrojnë. Për pulpat e formuara bukur, mjafton të shtriheni...
15-03-2021, 23:54