Ai

Është e vërtetë, nuk është aq shumë konteksti, vendi, momenti, sa personi me të cilin ndani një lidhje që e bën atë marrëdhënie vërtet të paharrueshme. Sidoqoftë, pasi të gjejmë personin e duhur, pranojmë që një pozicion më shumë sesa...
27-10-2019, 19:28