Ekonomi

Niveli i produktivitetit të punës në Shqipëri është i ulët, në fakt më i ulët sesa në çdo vend tjetër të Europës Lindore, sipas Bankës BotëroreKrahasimet tregojnë se produktiviteti i punës, i matur nëpërmjet Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB) për punëtor, ishte rreth 31,000 dollarë në Shqipëri në vitin 2016, ndërsa në SHBA 60,000 dollarë për punëtor, në Lituani, 57,000 dollarë në Estoni dhe 48,000 dollarë në Rumani, thuhet në një studim të posaçë

Media Galeri