Ekonomi

Ndërmarrjet e ujësjellës-kanalizimeve që mbështeten prej vitesh nga buxheti i shtetit për shkak të performancës së tyre negative financiare parashikohet që në vitet e ardhshme bashkë me masat për mirëmenaxhim, të aplikojnë edhe tarifa më të shtrenjta ndaj konsumatorëve. Një...
Më Shumë...