Opinion

Nga Artan FugaModelin e Universitetit Publik nuk mund të na e imponojë kërkush, ai është dhe do të jetë vepër e profesoratit, e personelit dhe e të gjithë studentëve si një e mirë publike.Forumi për liritë akademike dhe autonominë universitare, një agjenci që tashmë njihet për mobilizimin e pedagogëve për një universitet publik cilësor, demokratik, jo të korruptuar, duke parë gjendjen e vështirë ku i kanë futur universitetet publike dhe i gjithë sistemin unive
18.02.2018 - 21:16
10.02.2018 - 21:09
09.02.2018 - 22:50
06.02.2018 - 21:18

Media Galeri