Smartphones

Tendencat e teknologjisë botërore gjatë dekadës së fundit kanë drejtuar sytë nga "e mençura" ose "inteligjentja". E njëjta tendencë ka nisur edhe në Shqipëri, e përqendruar më tepër në Tiranë, ku çdo problemi po i jepet zgjidhje teknologjike. Kjo është më praktike dhe për më tepër automatike, përmes sistemeve inteligjente të cilat ulin konsumin e kohës, ndotjes dhe energjisë. Që herët, këto projekte janë mbështetur dhe zhvilluar edhe nga një prej gjigant

Media Galeri