auto

"Monopatinat? Janë mjete jopraktike për të lëvizur nëpër qytet. A nuk do të ishte më mirë të ndaheshin fonde për të stimuluar udhëtimin me skuterë? Janë më të dobishëm, në shumicën e rasteve prodhohen nga kompani të rëndësishme dhe gjithashtu...