auto

Dubai është një nga vendet më të bukur në botë i ndërtuar falë fitimeve të siguruar nga nafta. Dhe pse është një nga vendet më naftëmbajtës në botë, autoritetet e tij kanë vendosur të heqin nga qarkullimi të gjitha mjetet që punojnë me naftë.Autoriteti i Elektricitetit dhe Ujit në këtë qytet synon që të ketë 32 mijë makina elektrike deri në vitin 2020. Për këtë arsye, ka hartuar një strategji për të nxitur kalimin në motorë elektrikë që funksionojn
28.09.2016 - 00:54

Media Galeri