OMG

“Të gjitha fatkeqësitë natyrore si uraganet dhe tërmetet e tregojnë: fundi i botës po vjen”.Prifti italian Don Antonio Mattatelli, duke folur për RadioCusanoCampus, tha fjalën e tij lidhur me situatën gjeopolitike aktuale, por dha edhe alarmin për fundin e botës.“Nuk do të jetë fundi i botës në përgjithësi, por i kësaj bote po. Fenomene natyrore kaq të shpeshta dhe të fuqishme e tregojnë. Ka mosbesim në të ardhmen dhe kemi arritur në limitin e modernizmint”,

Media Galeri